Termékek

Jelen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a Smart Electronic Kft. (www.apcsmart.hu)   (későbbiekben Smart webáruház) felhasználói által a szoftver használata során megadott, a rendszer üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza.
Jelen nyilatkozat hatálya kizárólag a Smart webáruház használatához szükséges, az adminisztrátor rendelkezésére hozzáférhető adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki közvetlenül a rendszerben, illetve a szoftver közvetítésével, önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét.
Adatok
A Smart webáruház rendszer bizonyos szolgáltatásai (vásárlás a webáruházban, illetve hírlevél ) csak előzetes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név, és az e-mail cím tekinthető személyes adatnak.
Az adatkezelés célja
A Smart webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy  Smart Electronic Kft. a kötelezően előírt adatait kezelje. Hírlevél esetében, a hírlevélről leiratkozásra Partnereinknek lehetősége van, illetve ezt a webáruházba való belépésükkor is kezdeményezhetik.
Adatbiztonság
A Smart webáruház üzemeltetője törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a rendszer számítástechnikai eszközeinek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az adatbázisban tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
Hozzáférés és adatmódosítás
A felhasználó által megadott személyes adatok egy részét a Smart webáruház adminisztrátora módosítani tudja. A változtatásokat a rendszer nyomon követi.
Adatok törlése
A felhasználó a személyes adatok zárolását, azokhoz való nyilvános hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti a Smart webáruház adminisztrátortól.